Vigtigheden af overskrifter (set fra bunden af Maslows behovspyramide)

Hvorfor er overskrifter så vigtige? Hvis vi bare skal svare helt og aldeles basalt: Hvorfor så?

Det er de naturligvis af de to følgende helt og aldeles enkle grunde:

1) Overskrifter gør, at vi kan orientere os.

2) Overskrifter gør os i stand til at træffe (købs)beslutninger.

Her får du et eksempel, der illustrerer dem.

For ikke så længe siden kom jeg forbi en avisforside, som gjorde indtryk på mig. Jeg kunne nemlig ikke orientere mig. Overhovedet. Hvad handlede forsidehistorien om? Var avisen værd at købe?

Den er et super eksempel på den helt basale funktion en overskrift har set fra bunden af Maslows overskrifters behovspyramide. Minimumskravet er altså, at de er der:

Derfor er overskrifter vigtige

Avis uden overskrift til hovedhistorien.